gratis web hit counter

Wat is een DAO?

Als je een liefhebber van cryptocurrency bent, ben je waarschijnlijk de vraag tegengekomen; wat is een DAO? EEN gedecentraliseerde autonome organisatie is een bedrijf waarvan de belangrijkste beslissingen elektronisch worden genomen. Schriftelijke computercodes of stemmen van leden worden gebruikt bij het nemen van beslissingen in plaats van deze aan één persoon over te laten.

Bij de uitvinding van blockchain-technologieën moest het decentralisatieconcept achter blockchain-technologieën worden toegepast op de echte wereld. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door het gebruik van blockchain-technologieën om een ​​digitaal grootboek te genereren voor het bijhouden van alle interacties tussen leden op internet. Dit zou helpen een veilige en veilige basis te bieden voor het bouwen van een gedecentraliseerde, autonome organisatie.

DAO's en slimme contracten

DAO's zijn synoniem met slimme contracten. Gedecentraliseerde autonome organisaties zijn een geavanceerde vorm van slimme contracten in de zin dat de statuten van gedecentraliseerde organisaties verankerd raken in de codes van slimme contracten. Dit gebeurt met behulp van complexe token-governanceregels. Het Bitcoin-netwerk was de eerste echte DAO omdat het alleen werd gecoördineerd met behulp van een gedistribueerd consensusprotocol dat iedereen kon aannemen. Iedereen die zich afvraagt ​​wat DAO vandaag is, zal verrast zijn om te ontdekken dat DAO's de technologiestack hebben opgeschoven.

Dankzij technologie worden bedrijven steeds meer gevirtualiseerd. Om als DAO te worden beschouwd, moet een ingewikkelde mix van mens-machine-systemen en -technologieën worden opgezet om een ​​volledig functionele en toch autonome infrastructuur te creëren. DAO materialiseert in het algemeen kont-mart-contracten, wat een stuk code is dat wordt uitgevoerd op het hoogtepunt van een steeds ondoordringbaarere stapel van consensus- en gedistribueerde netwerktechnologie zoals het geval is met Ethereum en andere soortgelijke blockchains.

Wat zijn de voordelen van DAO's?

Het idee achter het concept van DAO's is autonomie. Dit is op zich al behoorlijk spannend, omdat het erop gericht is de inherente problemen op te lossen die het functioneren van moderne organisaties belemmeren. Een goed gestructureerde DAO kan elke belegger de mogelijkheid bieden om een ​​rol te spelen in de besluitvormingsprocessen van een organisatie. Aangezien er geen hiërarchische structuur is, kan elk idee dat wordt voorgesteld door iedereen worden overwogen en overeengekomen.

De meeste DAO's hebben minimale conflicten, omdat er altijd een reeks regels is die voor elke stakeholder gelden. Voordat u in een DAO investeert, wordt u op de hoogte gebracht van deze voorafgeschreven regels. Een stemsysteem dat alle beleggers als gelijk beschouwt laat weinig ruimte voor conflicten.

Problemen met DAO's tegenkomen

Wellicht is het universele probleem dat de meeste DAO's te wachten staat, de deelname van alle aandeelhouders aan de besluitvorming. Er is bijvoorbeeld altijd een gebrek aan betrokkenheid bij het stemproces van DAO's door beleggers. Evenzo is het moeilijk om de slimme contracten of code van een DAO te veranderen als deze eenmaal is geïmplementeerd in a blockchain.

Conclusie

Het implementeren van een DAO-structuur kan een lange weg banen in het wegwerken van organisaties van inefficiënte menselijke managers en systemen. Het meest geschikte antwoord op de vraag wat een DAO is, ligt in het feit dat dit in de toekomst het onmisbare bedrijfsmodel zal zijn.

verder «
volgende »

hoe 1

  1. Mooi! Dit is een buitengewoon prachtig artikel geweest. Bedankt voor het verstrekken van deze informatie.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.